تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر جنگلی(بخش اول)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 آبان 1388

بهره برداری از گیاهان جنگلی....


سیر تحول ساختار جنگلبانی ایران

              نام                                  دوره زمانی                          نام وزارت خانه        دایره جنگلبانی                             1319-1317                              فلاحت وتجارت

اداره جنگلبانی                             1321-1319                              فلاحت وتجارت

اداره کل جنگلها                          1328-1321                               فلاحت وتجارت

بنگاه جنگل ها                           1338-1328                                    کشاورزی

سازمان جنگلبانی ایران                1346-1338                                   کشاورزی

وزارت منابع طبیعی                   1351-1346                                  منابع طبیعی

سازمان جنگل ها و مراتع کشور      1381-1351                       از سال 69-51 وزارت کشاورزی

                                                                           واز سال1379-1369وزارت                                                                                           جهادسازندگی  از سال81-79 جهاد

                                                                                                       کشاورزی      

سازمان جنگلها،مراتع وآبخیز داری کشور   1381 تا کنون                 جهاد کشاورزی

  معرفی جنگل های ایران:

در کل ایران 2/14 میلیون هکتار جنگل،1/86 میلیون هکتار مرتع،6/32میلیون هکتار بیابان و9/31 میلیون هکتار زمین کشاورزی و... وجود دارد.(مساحت کل ایران= km2 1648195 )

جنگل به سطحی از زمین گفته می شود که از درخت ودرختچه وگیاهان علفی تشکیل شده وگیاهان وجانوران متعددی در آن وجود دارد.کمترین مساحت جنگل را 5/. هکتار در نظر می گیرند در ضمن تاج درختان آن نباید کمتر از 10% سطح آن را بپوشاند.

جنگل های ایران به پنج حوضه رویشی تقسیم می شوند :

1-جنگل های خزری(شمال) :عرصه کل آن 85/1 میلیون هکتار است که در طول تقریبی km 800 وعرض 20تا70 کیلومتر .

2-جنگل های زاکروس:05/5 میلیون هکتار

3- جنگل های ایران وتورانی:895/2 میلیون هکتار

4-جنگل های خلیج فارس وعمانی:2/2 میلیون هکتار

5- جنگل های ارس باران: 150هزار هکتار

تعریف جنگل:

جنگل در دیدگاه عامه مردم به مکانی اتلاق می گردد که پوشیده از درختان بزرگ بوده و       در آن حیات وحش یافت می شود.اما تعریف علمی جنگل عبارت انداز:

 سطح وسیع پوشیده از درخت، درختچه و سایر گیاهان وجانوران است که یک اشتراک حیاتی پیشرفته ای بین عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد وتحت تأثیر عوامل محیطی قادر به ادامه حیاط به طور مستقل است در واقع یک اکوسیستم کامل است.

براساس قانون(قانون  سازمان جنگل ها ومراتع):

جنگل زمینی است اعم از خشکی وآبی است که عمدتاً از درخت ودرختچه همراه با سایر رستنی های خشبی وعلفی پوشیده شده باشد مشروط به آنکه مساحت آن کمتراز 5/0هکتار وتاج پوشش درختی آن کمتر از 05/0درصد نباشد.

تعریف درخت جنگلی ): از دید سازمان جنگل ها)

درخت گیاه چوبی است که قسمت هوایی آن از یک ساقه وتعدادی شاخه تشکیل شده و ارتفاع آن متجاوز از 7 متر باشدودر محیط جنگل می روید.

تعریف درختچه:

به رستنی چوبی جنگلی اتلاق می شود که ارتفاع آن از 7 متر تجاوز نکند ودر قائده بدون شاخه وبرگ باشد.

تعریف درخت کوچک:

به رستنی چوبی جنگلی گفته می شود که ساقه آن در قاعده منشعب بوده وارتفاع آن حداکثر به 7 متر برسد.

  تعریف بوته:

به رستنی چوبی جنگلی اتلاق می شود که ارتفاع آن به یک متر برسد ودر قاعده دارای انشعابات فراوانی باشد به طوری که نتوان ساقه واحدی برای آن در نظر گرفت.

تعریف طرح بهره برداری از جنگل:

برنامه مدونی است که تمام امور مربوط به حفظ ،احیا ،توسعه و بهره برداری صحیح به منظور تولید مستمر محصول بر حسب زمان ،مکان،نوع ومیزان برداشت همراه با هزینه ها ودرآمدهای طرح در آن مشخص شده است .در واقع بهره برداری از جنگل یک عمل یا   پدیده ی مستقل به خود نیست وریشه های ان در طرح ها جنگلداری،جنگل شناسی و پرورش جنگل استقرار یافته است وهدف کلی آن تولید،پرورش وبهره برداری از درختان جنگلی به طور مستمر می باشد .

در جنگل ها علاوه بر چوب فراورده های دیگری از جمله گیاهان دارای مواد دارویی،بهداشتی ومعطر تولید می شود که برای بهره برداری ازآنها نیز باید طرح های مدون مخصوصی تهیه گردد که هدف اصلی این طرح ها حفظ گیاه مولد وتولید مستمر محصول   می باشد.

پایان بخش اول
طبقه بندی: تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی جنگلی، 
برچسب ها: سیر تحول جنگل داری در ایران، گیاهان جنگلی، معرفی جنگل های ایران، حوضه رویشی جنگل های ایران،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه