گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1389

خصوصیات ،خواص درمانی،چگونگی کاشت داشت و برداشت و غیره متن اصلی در...

جین سنگ کره ای ( Korean ginseng )

Araliacaeae    

مقدمه :

جین سنگ از قدیمی ترین گیاهان شناخته شده نزد مردم چین است. استفاده از این گیاه توسط مردم چین به هزاران سال پیش می رسد.«جین سنگ»از کلمه ی چینی «شن سنگ» وبه معنی بیشه ی آدم نما مشتق شده است.زیرا،ریشه این گیاه شباهت زیادی به شکل انسان دارد.

جین سنگ از قرن 18میللادی به عنوان یک گیاه دارویی مهم مورد توجه قرار گرفت. به طوری که، تولید گونه های مختلف این گیاه از سال 1800 در آمریکا وکانادا آغاز گردید.

از مواد موثره ی این گیاه در صنایع دارویی،غذایی وآرایشی وبهداشتی استفاده می شود.در صنایع دارویی جین سنگ ارزش فراوانی دارد.به طوری که «پاناکس»از کلمه یونانی «پاناسه»به معنای نوشدارو و جین سنگ نیز به معنای اعجاز دنیاست که به خاصیت   شفا بخشی این گیاه اشاره دارد.در نسخه های قدیمی از جین سنگ به عنوان تقویت کننده،محرک ومقوی باه استفاده می شود.تحقیقات نشان می دهد که مواد موثره ی این گیاه مقاومت طبیعی بدن را افزایش می دهد. بدون هیچ گونه اثر سوء بر بدن توانایی حفظ بنیه ی فکری و جسمانی بدن را در سطح مطلوبی داراست. مواد موثره ی این گیاه به اشکال مختلف دارویی مانند کپسول ،قرص،شربت،کرم وپماد فرموله شده است ودر بازار دارویی عرضه می شود. در صنایع غذایی از این گیاه به عنوان نگهدارنده وطعم دهنده استفاده می شود.

از مواد موثرهی جین سنگ در صنایع آرایشی وبهداشتی برای تقویت پوست استفاده می شود. جین سنگ در سطوح وسیعی در کشور های چین ، کره،ژاپن،روسیه،آمریکا وکانادا کشت می شود.

مشخصات گیاه :

گونه های مختلف جنس پاناکس گیاهانی هستند علفی،چند سا له ومتعلق به تیره ی Araliacaeae   مهمترین گیاهان این تیره عبارت انداز: Korean ginseng (جین سنگ کره ای )که با نام های پاناکس جین سنگ وپاناکس شین سنگ  وهمچنین آرالیا جین سنگ  خوانده می شوند .منشأ این گیاه چین وکره گزارش شده است.

جین سنگ آمریکایی با نام پاناکس کینکو فولیوم وجین سنگ پاکوتاه بانام پاناکس تریفولیوم ،که منشأ آنها جنگل های کبک واقع در شرق کانادا ومانیتوبا گزارش شده است .

ریشه جین سنگ از نوع کنتراکتیل است که با انقباض به اعماق خاک فرو می رود. ریشه ی اصلی ابتدا آبدار وکم وبیش  گوشتی است طول ریشه در گونه های مختلف متفاوت وبین 8تا20 سانتی متر وقطر آن به 5/0 تاذ2 سانتی متر می رسد ریشه به طرف ریزوم باریک می شود. از ریشه اصلی معمولاً 2تا5 ریشه فرعی منشعب می شود. ریشه سفید رنگ یا زرد کم رنگ است . سطح ریشه چرکیده وشیاردار به نظ می رسد. ارتفاع این گیاهان در گونه های مختلف متفاوت است ومعمولاًدارای یک ساقه وبندرت دارای 2تا3 ساقه می باشد. ارتفاع جین سنگ کره ای بین 60تا80 سانتی متر وساقه آن مستقیم وکم بیش سرخ رنگ است.

در گیاه هان بالغ برگ ها از5برگچه تشکیل شده اند که دو برگچه خارجی کوچک وتخم مرغی شکل ند وسه برگچه دیگر بزرگترند وانتهای آنها  گرد  ونوک آنها تیز است. حاشیه هر دو نوع برگ دندانه دار است. با افزایش سن گیاه تعداد برگ ها نیز افزایش می یابد .

گل ها معمولاًبعد از سه سال پس از کاشت  ظاهر می شوند. گلها کامل وشکل آنها در گونه های مختلف متفاوت است ومعمولاً به شکل چتر های مجتمع در انتهای ساقه پدیدار می شوند . رنگ گل ها در گونه های مختلف نیز متفاوت است ومعمولاً سفید،کرم یازردرنگ بوده وخود گرد افشان نیز هستند.

مواد موثره درریشه ی این گیاهان ساخته وذخیره می شود. مهمترین این مواد را ترکیبات ساپونینی (ترپن گلیکوزیدها)تشکیل می دهد که برای نخستین بار در سال 1854توسط یک محقق آلمانی از ریشه استخراج گردید . ترکیبات دیگر موجود در ریشه عبارت اند از  اسانس که مهمترین ترکیب آن را«پاناسن» تشکیل می دهند ، اسید های آلی،ترکیبات غیر اسانسی مانند «پاناکسی نول»،«پکتین» ،«کولین»،«پپتیدها»،ویتامین ب 12،انواع مواد معدنی اصلی وعناصر کمیاب از مواد دیگر موجود در ریشه جین سنگ هستند.

در جین سنگ کره ای در حدود 12گلیکوزید اولیه به نام «جین سینوزید»یا «پاناکسوزید»شناخته شده اند که مقدار این مواد در جین سنگ آمریکایی ناچیز است.

  نیاز های اکولوژیکی :

تابش نور وتوازن انر‍‍‍‍‍ژی محیط نقش عمده ای دررویش گیاه دارد. وجود سایبان های طبیعی در شرایط جنگل شرایط را برای ایجاد توازون بین تابش نور وانرژی محیط تعمین می کند.از این رو سایه دهی توسط سایبان هنگام تولید این گیاه به طور چشم گیری در جوانه زنی بذر ها ورویش گل ها موثر است وتنها انرژی که از سایبان عبور می کند ویا از سایبان منتشر می شود بر وری رژیم نوری زیر سایبان موثر است .از این رو برای کشت جین سینگ باید از مناطق جنگلی یا زیر سایبان های مصنوعی که 75درصد سایه ایجاد می کنند استفاده کرد.

این گیاه را می توان در مناطقی که درجه حرارت محیط آن 9تا15درجه سانتیگراد باشد کشت کرد.

بارندگی سالانه ی مورد نیاز برای کشت جین سینگ 700تا1300میلی متر است.

خاک های جنگلی با زهکش مناسب ،رطوبت کافی وغنی از مواد وعناصر غذایی برای کشت این گیاه مناسب است             «پی اچ»برای جین سینگ 5/4تا4/7مناسب است.

تکثیر گیاه:

تولید جین سنگ کار بسیار مشکلی است .تکثیر این گیاه توسط بذر صورت می گیرد.پس از تهیه بذر های درشت وسالم از گیاهان بلا فاصله باید آنها را کشت کرد .برای کشت این گیاه معمولاً از دو روش استفاده می شود که عبارت اند از تکثیر در جنگل وسایه مصنوعی . معمولاًتکثیر این گیاه در جنگل مناسب تر است (به خاطر وجود سایه طبیعی).

تکنیک های مربوط به کشت این گیاه در شرایط جنگل وسایه مصنوعی تا حدودی متفاوت است . پرورش در سایه در سطوح کم  وبیش وسیعی در کشورهای چین،ژاپن،کره وکانادا انجام می گیرد.ویژگی های این دو روش ،وجود سایه(طبیعی ومصنوعی) ومالچ(مالچ طبیعی در اثر ریزش برگ ها یا کاربرد کاه وبقایای گیاهی دیگر در شرایط سایه مصنوعی)است بذر در شرایط طبیعی بعد از 18تا22ماه جوانه می زند .چنانچه بذرها توسط سرما به طورمناسبی تیمار شوند پس از 8ماه سبز      می شوند .تیمار بذر ها توسط اسید جیبرلیک( 05/0تا1/0 درصد) سبب افزایش قوه نامیه بین 90تا100درصد می شوند.

فصل پاییز اطراف گیاهان را با مالچ های مناسب باید پوشاند تا گیاهان دچار سرما زدگی نشوند.

تحقیقات نشان می دهد چنانچه بذرهای کاملاً رسیده به مدت 18 ماه درون ماسه یمرطوب ودر مکان سرد قرار گیرند سپس در پاییز یا اوایل زمستان در بستر آماده شده زیر سایبان کشت شوند در بهار آینده سبز خواهند شد.در ضمن عمق بذر 2/5 سانتی متر منا سب است وبرای هر هکتار 150تا160کیلوگرم بذرنیاز خواهد بود.

برداشت محصول :

ریشه گیاهان 5تا6 ساله را باید در شهریور ومهر ماه برداشت کرد.در مقیاس وسیع ریشه ها را با ماشین برداشت سیب زمینی برداشت می کنند .ریشه ها را پس از برداشت باید شست وتمیز کرد وسپس در سایه یا استفاده از خشک کن های الکتریکی خشک کرد.دمای مناسب برای خشک کردن ریشه ها با استفاده از این خشک کن ها 32تا35 درجه سانتی گراد است . در این صورت ریشه ها در طی سه هفته خشک می شوند .

عمل کرد ریشه متفاوت است  وبه گونه گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد. عملکرد ریشه خشک جین سنگ کره ای دو تا پنج تن در هکتار وعملکرد ریشه جین سنگ آمریکایی 2/1تا5/2 تن در هکتار است.

      

منبع:تولید و فراوری گیاهان دارویی -دکتر رضا امید بیگی        
طبقه بندی: آشنایی با گیاهان دارویی و چگونگی تولید و پرورش آنها،  گیاهان دارویی، 
برچسب ها: برسی انواع گیاهان دارویی، جین سنگ، Korean ginseng، جین سنگ کره ای، مشخصات گیاه، نیاز های اکولوژیکی، برداشت محصول، تکثیر، مواد موثره جینسینگ، مواد موثره، جین سینوزید، ginseng، Araliacaeae،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه