تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - اکولوژی (بخش سوم)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 اسفند 1389
بررسی نحوه نامگذاری و نظرات مرتبط با آن و...

                                                      اکولوژی  (بخش سوم)

 

امروزه از نام گذاری دو اسمی لینه گیاه شناس سوئدی استفاده می شود. برای نام گذاری دو اسمی از دو سطح آخر استفاده نام گذاری و شناسایی علمی موجودات زنده:

می شود(سرده و گونه). اسم اول موجود زنده :جنس یا سرده  و اسم دوم موجود زنده :گونه می باشد. مثلا اشرشیا كلای:اشرشیا(جنس)و كلای(گونه) یا براسیكا اولراسكا:براسیكا(جنس) و اولراسكا(گونه).

 

سطوح رده بندی موجودات زنده :          

1.فرمانرو شامل:1.باكتریها2.آغازیان 3.قارچها 4.گیاهان 5.جانوران                       

2.شاخه

3.رده

4.راسته

5.تیره

6.سرده

7.گونه

 

فرد ،گونه ،جمعیت:

Human Sapiance نام انسان ازنظر علمی است (با استفاده از نام گذاری دو اسمی لینه)كه این اسم جمعیت انسانی را نشان می دهد، بین افراد این جمعیت تفاوتهایی وجود دارد.

گونه: به مجموعه ی افراد مشابه هم كه از افراد مشابه خود بوجود آمده و توانایی زاد و ولد با هم را دارند و افرادی مشابه خود بوجود می آورند گفته می شود.با اینكه در این تعریف ذكر نشده كه فرقی بین این  افراد وجود دارد اما با فكردر این تعریف می توان گفت،بین این افراد اختلاف فردی وجود دارد. منشا تغییرات و تنوع در موجودات زنده همان تفاوتهای فردی است در كل هر دو فردی كه بتوانند فرزند زایا بوجود آورند گونه محسوب می شوند.

 گیاه براسیكا اولراسه :گل كلم ،كلم برگ،كلم بروكلی و ...یعنی این گیاه دارای تنوع گونه ای است.

نظریه ی داروین: همان طور كه گفتیم افراد با هم دارای تفاوتهای فردی هستند اگر یك عامل محیطی بروز كند آنهائی كه  به تغییرات محیط مقاوم هستند باقی مانده و بقیه حذف می گردند.

جمعیت:اكثر تحقیقات اكولوژیكی روی جمعیت متمركز است مثلا رنگ گل میمونی : قرمز(RR)،سفید(WW)، صورتی(WR  ) هر كدام یك جمعیت را تشكیل می دهند واین تنوع یا گوناگونی جمعیت است (Variation)

گوناگونی جمعیت:افراد جمعیت های مختلف متعلق به یك گونه توانایی آمیزش با هم دیگر را دارند، اگر تفاوت فردی به قدری گسترده باشد كه مانع آمیزش دو فرد شود این تفاوت اختلاف گونه ای محسوب می شود.

میزان تحمل شرایط محیطی توسط یك موجود زنده،مثال:مولكولH2SO4 را در نظر می گیریم به فرض اینكه از هر كدام از عناصر به مقدار زیر داشته باشیم:O:200g , S:32g , H:50g با این ارقام می توان یك مول H2SO4 تهیه نمودچون مقدارS محدود است.

طبق قانون كمینه ی لیبیك:مقدار وجودی یك تركیب را كمترین عنصر تعیین می كند.یا رشد و نمو یك موجود زنده را از نظر مواد غذایی عنصری تعیین می كند كه كمترین مقدار را دارد.

 بلاگ من به این تعریف شرایط محیطی (دما،PH و ...) را اضافه نمود و گفت: ممكن است مقدار گوگرد را افزایش دهیم اما اگر یك دفعه دما تغییر كند طوری كه این تغییر دما مساعد نباشدباز این تركیب ایجاد نمی شود. قانون بیشینه:هر موجود زنده یك محدوده ی تحمل در ارتباط با عوامل محیطی و غذایی برای خود دارد.به عنوان مثال در میان یك سری افراد آزمایشی مبنی بر اینكه تحمل افراد نسبت به افزایش دما سنجیده شود انجام گرفت و به این ترتیب بیشینه تحمل افراد نسبت به افزایش دما بدست آمد، هرچه مقدار تحمل  موجودی در محیطی كه مستقر است نسبت به عامل نامساعدی بیشتر باشد میزان بقای آن موجود بیشتر خواهد بود.این قانون قانون بیشینه تحمل شل فورد نامیده می شود.با توجه به این قانون می توان فهمید كه عكس العمل های موجودات نسبت به تغییرات چگونه است.

سازش:موجودات زنده در مقابل تغییرات محیطی سازگاری انجام می دهد و این  سازگاری هوشمندانه است.به این دلیل كه موجود زنده هوشمند است اما اگربه تخته ای نور بتابد رنگ آن تغیر می كند،آهن در مقابل برف و باران زنگ می زند و این یعنی این موجودات هیچ سازگاریی از خود در مقابل عوامل محیطی نشان نمی دهند.

ممكن است فردی به دمای پایین مقاوم باشد اما در مقابل دمای بالا از خود مقاومت نشان ندهد همین مقاومت در طول دوره ی زندگی فرد متفاوت است ممكن است در جوانی نسبت به این دما مقاوم بوده و در پیری از خود مقاومت نشان ندهد  البته عوامل محیطی دیگر نیز روی میزان مقاومت یك فرد تاثیر گذار است مثلا اگر فرد به دما ی پایین مقاوم است آن زمانی است كه فرد گرسنه نباشد.یا به عنوان مثال گیاه كاكتوس: به شرط اینكه فتوسنتز آن خوب باشد به كم آبی متحمل است.

 

سازش ها را به دو گروه آنتوژنتیكی و فیلوژنتیكی تقسیم می كنند:

 آنتوژنتیكی موقتی و فیلوژنتیكی دائمی است.    

آنتوژنی:این گونه سازش دائمی نیست یعنی به نسل بعد منتقل نمی شود و در تمام نسل ها یكی نیست مثلا دانه ی ذرتی را می كاریم تمام مراحل رشد دانه را از زمان جوانه زدن می نویسیم این وقایع نمائی رشد و نمو ذرت یا آنتوژنی ذرت می نامیم .یا سلول تخم انسان را در نظر می گیریم، ازابتدای ایجاد تخم  متولد شدن آن  و دوران زندگی آن  كه این نیز آنتوژنی انسان نامیده می شود.یا مثلا اگر به شخصی واكسن زده شود ونسبت به بیماری سازگاری پیدا كند بااین حال فرزند این شخص نسبت به این بیماری ایمنی پیدا نمی كند یا به فرض اگر خودكاری لای انگشتان فردی قرار دهیم جاهای فشردگی روی دست ایجاد خواهد كرد كه فرزند این شخص روی انگشتان این اثرات را نخواهد داشت كه این سازش از نوع آنتوژنی یا موقت است.

فیلوژنتیکی: اما سازش فیلوژنی دائمی بوده و به نسل آینده منتقل می شود مثلا شکل كل ماهی ها فرم دوكی شكل بدن آنها یا گوشتی شدن برگهای گیاهان بیابانی بعد از سالها و انتقال این ویژگی به نسل های بعدی سازش از نوع فیلوژنی است. سازش همیاری ،انگلی نیز از این نوع است.

محرك همه ی سازش ها محیط است.

سازش ها را می توان از نظر ریختی، فیزیولوژیكی، بیو شیمیایی، ساختاریو رفتاری نیز تقسیم بندی کرد:

سازش ها را می توان از نظر ریختی نیز تقسیم بندی كرد، مثلا رنگ موش ها مارها و .....سازش از نوع ریختی است.

یك نوع سازش دیگر سازش فیزیولوژیكی است بدون این سازگاری گیاهان C4 نمی توانند فتوسنتز كنند چون با كم آبی مواجه هستند اما با این روش نسبت به محیط سازگاری پیدا می كنند.

سازش دیگر سازش از نوع بیو شیمیایی است افزایش مقدار رنگ دانه (ملانین) در بدن یا افزایش مقدار كلروفیل در گیاهان وقتی از جای كم نور به جای پر نور می بریم.

بعضی سازش ها نیز ساختاری هستند مثلا میزان چوبی شدن گیاهان در سرما افزایش می یابد،(یا ایجاد آوند چوبی).

سازش دیگری نیز وجود دارد كه از نوع رفتاری است.

 

اكومورفوز،اكوتیپ،اكو كلاین :

اكومورفوز:گیاهان بلند قد ی را در نظر می گیریم كه در قسمت های پائین كوه می رویند.حال اگراین گیاهان را در قسمتهای قله ی كوه بكاریم از آنجا كه آب و هوای كوهپایه و قله یكی نیست و به دلیل شرایط اكولوژیكی و محیطی این گیاهان در قله ی كوه قد كوتاه خواهند شد وهر گاه بعد یك نسل این گیاه را در مكان اولیه ی آن بكاریم دوباره قد بلند خواهد شد.این سازش از نوع آنتوژنی است این تغییر شكل از نظر كوتاه شدن قد اكومورفوز نامیده می شود،یعنی تغییر ریخت اكولوژیكی در اثر تغییر محیط. در كل یعنی تغییرات ریختی یا اكولوژیكی كه قابل برگشت است.

اکوتیپ:اما اكوتیپ قابل برگشت نیست. اگر گیاه بلند قد را در قسمت قله ی كوه بكاریم و بعد از چند نسل در قسمت كوهپایه بكاریم اگر قد گیاه كوتاه نشود این گیاهان اكوتیپی بوده و سازش از نوع فیلوژنی می باشد.

در مورد صفات هر چه تنوع ژنوتیب زیاد باشد میزان مقاومت به شرایط محیطی زیاد شده و بقا زیاد می شود.برای مثال اگر4 گروه خونی را درنظر بگیریم(A,B,AB,O) می بینیم که4 نوع تنوع  ژنوتیبی وجود دارد، اگر فردی که دارای گروه خونی B می باشد دچار اتفاقی شود طوری که  از بین برود در این صورت 4 ژنوتیپ باقی می ماند و فقط فرد با گروه B از بین می رود و تاثیری در 4 ژنوتیپ دیگر ندارد.هر چه ترکیب گامتها تصادفی باشد تنوع ژنتیکی زیاد خواهد بود.برای اینکه فنوتیپ یک ژنوتیپ بروز کند عوامل محیطی لازم است.

رانش ژنتیکی(Jendrift)

اكوكلاین:مهمترین و با ثبات ترین اکوسیستم جنگل می باشد.اکولوژی بسیارکاربردی است.می دانیم که اکوسیستم طبیعی بسیار متنوع است.جنگل ها بهترین اکوسیستم برای رشد می باشد. زیرا حاوی بهترین پوشش گیاهی می باشد.از قطب شمال تا استوا، ناحیه اکولوژیکی یا رژیونال بزرگ جمعیت هایی از گیاهان بوجود آمده که به خاطر شرایط محیطی یک اکوتیپ را تشکیل داده اند، اما بین آنها ارتباط وجود داشته و تبادل ژنی نیز با هم دارند.

اکولاین:اکوتیپ های پیوسته در منطقه ای بزرگ که شیبی از تغییرات بزرگ را مطابق با تغییرات محیط نشان می دهد را اکولاین گویند.مثل ضخامت زیاد برگ یا تولید خار زیاد

گیاه استوایی با گیاه قطبی تخم تشکیل می دهد که علت آن اکوتیپ بودن آنها بوده که تغییرات ژنتیکی با هم منجر به این امر شده.

جامعه:مجموعه ای از گونه های مختلف را جامعه گویند که فرق آن با جمعیت در این است که در جمعیت حتما باید افراد از یک گونه

باشند ولی در جامعه ممکن است چندین گونه باشد.


ادامه در بخش 4
طبقه بندی: اکولوژی، 
برچسب ها: اکولوژی، نحوه نام گذاری، گونه، نظریه ی داروین، جمعیت، تعریف جمعیت، تعریف گونه، گوناگونی جمعیت، قانون كمینه ی لیبیك، سازش، آنتوژنتیكی، فیلوژنتیكی، انواع سازش، آنتوژنی، اكومورفوز، اكوتیپ، اكو كلاین، اکولاین، جامعه،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه