تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - تولید وبهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر جنگلی (بخش سوم)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1388
بررسی روش انجام مطالعات و عملیات صحرایی و دسته بندی گیاهان دارویی بر اساس مصارف آنها و...                             به نام خدا 

بخش سوم تولید وبهره برداری ازگیاهان جنگلی

8- روش انجام مطالعات وعملیات صحرایی

در این قسمت نحوه مطالعات برآورد تولید، براساس تعیین سطح وتعداد قطعات نمونه ی آمار برداری،میانگین  تعدادپایه یا سطح تاج پوشش در قطعه ی نمونه تعیین می گردد ومیانگین تعداد پایه ویا سطح تاج پوشش گونه های قابل بهره برداری در قطعه نمونه ومقدار متوسط محصول هر پایه تشریح وجداولی حاوی اطلاعات فوق و تعمیم آن به منطقه ی بهره برداری بیان می شود وخلاصه آمارقطعات نمونه برداشته شده به صورت جدول ارائه وخطای نسبی قابل قبول در محاسبات آماری %10 منظور می شود.

ü      ( سطح تاج پوشش :عبارت است از تصویر عمودی گیاه یا درخت را بر روی زمین را تاج پوشش یا پوشش تاجی گویند .)

ü      (برای کارمطالعاتی یا برای نمونه انتخاب کردن در جنگل %10 از کل عرصه جنگلی رابه صورت آماری یا تصادفی انتخاب ومورد برسی قرار می دهند.)

9- روش بهره برداری

در این قسمت طول دوره بهره برداری از گیاه ودر صورت لزوم تناوب بهره برداری ذکر می شود.همچنین طول مدت بهره برداری در یک فصل ،زمان اجرای عملیات،ترکیب گروههای کار،وسایل وابزار بهره برداری،نحوه وترتیب انجام عملیات،دفعات تکرار،عملیات در یک فصل بهره برداری ،چگونگی جمع آوری ونگهداری وحمل آن تا مرحله فروش بیان می شود.

10- جدول زمان بندی طرح

کلیه مراحل اجرایی طرح دریک سال یا یک دوره باید طی تنظیم جدول زمان بندی به طور دقیق مشخص شود تا امکان نظارت وارزیابی در هر مقطع زمانی میسر باشد.

11- توجیه اقتصادی طرح

در این بخش هزینه های اجرای طرح از جمله هزینه های جمع آوری ،نگهداری وحمل محصول تا بازار مصرف، جدول برآوردهزینه ها بهره برداری برای سال های مختلف درج می شود سپس در جدول درآمد طرح به ترتیب درآمد ناخالص تولید در هر سال براساس میزان محصول ونرخ پایه، جمع هزینه در هر سال از دوره بهره برداری ،درآمد کل طرح در هر دوره بهره برداری ،سهم مجری از درآمد خالص طرح سهم دولت تحت عنوان بهره مالکانه در هر یک از سال های دوره بهره برداری برآورد وقید می شود آنگاه برآورد هزینه های نظارت در هر سال از قبیل فوق الاده مأموریت،هزینه تهیه طرح سوخت واستحلاک خودرو ،خرید لوازم و... که برعهده مجری طرح است برای هر سال مشخص می گردد به نحوی که سهم سرمایه گذاری ودرآمد برای بخش دولتی وخصوصی به تفکیک مشخص می شود. بهره مالکانه پس از کسر مجموع هزینه های بهره برداری و%20 هزینه های بهره برداری از درآمد ناخالص مطابق رابطه زیرتعین می گردد:

(%20هزینه های بهره برداری + هزینه های بهره برداری) - درآمد ناخالص = بهره ی مالکانه

پایان بخش سوم 

ادامه دارد....
طبقه بندی: تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی جنگلی، 
برچسب ها: مطالعات و عملیات صحرایی،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه