تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی(1)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 آبان 1388

بررسی بر بیماری های گیاهیشناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی

 

nاهمیت بیماری‌های گیاهی غالباً ناشی از خساراتی است كه این بیماری‌ها با بروز اپیدمی و یا خسارات معمولی به گیاهان و محصولات آنها وارد می‌سازند. این خسارت در كشورهای پیشرفته حدود 10 درصد كل محصول برآورد شده است و در كشورهای غیرپیشرفته تا به 30درصد كل محصول نیز ممكن است برسد.

 

nهرگونه پروسه غیرعادی در گیاه را كه در اثر تحریك مداوم به وجود آید و منجر به تغییرات در فعالیت متابولیكی شده و سبب ظهور علائم گردد می‌توان بیماری نامید.

 

طبقه بندی بیماریهای گیاهی

nطبقه بندی بیماریها از روی علائم آلودگی (پوسیدگی، لكه برگی، پژمردگی، لكه زاویه ای و....)

nطبقه بندی بیماریها از روی عضو گیاه مورد حمله( بیماریهای درختان میوه، نباتات زراعی، درختان جنگلی و ...)

nطبقه بندی بیماریها از روی عوامل بیماریزا كه متداولترین روش می باشد و بر مبنای آن بیماریهای گیاهی به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند:

    الف: بیماریهای مسری یا عفونی كه در اثر عوامل بیماریزای زنده به وجود می آیند.

    ب: بیماریهای غیرمسری كه در اثر عوامل بیماریزای غیر زنده تولید می شوند.

 

nعوامل بیماری‌زا در گیاهان را پاتوژن می‌نامند. پاتوژنها در دو گروه زنده و غیرزنده تقسیم‌بندی می‌شوند:

   الف- پاتوژنهای زنده شامل قارچها، ویروسها، باكتری‌ها، نماتدها، میكوپلاسماها، ویروئیدها، پروتوزوآ، ریكتزیا و گیاهان عالی گلدار انگل می‌باشند.

    ب- پاتونهای غیرزنده یا پاتوژنهایی كه سبب بروز بیماری غیر مسری در گیاهان می‌شوند شامل كمبود عناصر غذایی، سرما یا گرمازدگی، آلودگی هوا، كمبود رطوبت یا زیادی آن، كمبود اكسیژن محیط، مسمومیت ناشی از عناصر معدنی، مسمومیت ناشی از حشره‌كشها، عدم رعایت اصول زراعی، pH نامناسب خاك، كمبود و زیادی نور و غیره می‌باشند.

 

nبرای ایجاد یك بیماری باید چند عامل تعیین‌كننده بیماری مانند پاتوژن، شرایط محیطی مساعد برای رشد پاتوژن، میزبان حساس و ناقل وجود داشته باشد.

شناسائی علائم بیماریهای گیاهی

    شناسائی علائم در شناخت عامل بیماریزا بسیار موثر است ولی یك راه قطعی برای تشخیص بیماری نیست. تشخیص صحیح یك بیماری باید با روشهای دقیق آزمایشگاهی صورت گیرد. علائم مهمی كه در گیاهان ممكن است بروز كند عبارتند از:

1- ایجاد رنگ غیر طبیعی در گیاهان

nالف: بی رنگی(Etiolation)

nب- سبز زردی یا كلروز

nج- ملانوز

nد- موزائیك

 

2- پلاسیدگی

3- لكه دار شدن برگ و میوه

4- ریزش اندامهای گیاهی

5- تغییر شكل و رشد غیرطبیعی در اندامهای گیاهی

nالف: نانیسم (در اثر هیپوتروفی و هیپوپلازی)

nب: ژیكانتیسم (در اثر هیپرتروفی و هیپرپلازی)

nج: عدم تقارن (بیماریهای ویروسی و مایكوپلاسمائی)

nد: جاروئی شدن (بیماریهای ویروسی و مایكوپلاسمائی و قارچی)

nه: روزت

nو: تاولی شدن (لب شتری برگ هلو)

nز: غده یا گال (سرطان مو)

 

6- تغییر استحكام بافت گیاهی (پوسیدگی نرم و خشك)

7- نكروز (مرگ سلولهای گیاه كه منجر به بافت مردگی می شود.)

8- ترشحات گیاهی (ترشحات باكتریائی)

9- بلایت (مرگ سریع برگها، جوانه ها و ...)

10- شانكر(Canker)-(به ناحیه مرده فرورفته با حاشیه مشخص در پوست ریشه، تنه یا شاخه گفته می شود.)

11- مرگ سرشاخه ها(Dieback)

12- آنتراكنوز (لكه های زخم مانند)

13- جرب(Scab)-( لكه های موضعی كمی برجسته، فرورفته و ترك خورده)

14- زگیل(Wart)

15- زنگ(Rust)-(تاولهائی شبیه زنگ زدگی آهن)

16- سفیدك(Mildew)-(لكه های زرد یا نكروتیك روی برگ و...)

روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی

    روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی به عامل بیماری، نوع میزبان و فعل و انفعالات این دو بستگی دارد. هدف از مبارزه با بیماریهای گیاهی نجات تك تك گیاهان بیمار نیست بلكه نجات جمعیت آنها موردنظر است.

 

روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی عبارتند از:

1- روشهای قانونی (ایجاد پست قرنطینه و بازرسی)

2- زراعی

الف: ریشه كنی میزبان

ب: تناوب زراعی

ج: اقدامات بهداشتی

د: مساعد كردن شرایط رشد گیاه

 

ه: ایجاد شرایط نامناسب برای رشد پاتوژن

و: كشت بافت مریستم

3- بیولوژیكی

الف: تولید و استفاده از واریته های مقاوم

ب: حفاظت متقابل

ج: هیپرپارازیتیسم

د: مبارزه به وسیله گیاهان تله

ه: استفاده از بذر، قلمه، پیوند، پیاز و نشائ سالم

4- فیزیكی

الف: مبارزه از طریق گرما دادن

ب: كنترل بیماری با خنك سازی

ج: كنترل با اشعه

5- روش شیمیائی

قارچكشها، نماتدكشها، باكتری كشها

 

nدسته بندی قارچكشها

الف: قارچكشهای معدنی( گوگرد و تركیبات مسی مثل كوپراویت و محلول بردو)

ب: قارچكشهای آلی (تركیبات آلی جیوه، تركیبات بنزن، دی تیوكارباماتها، فتالیمیدها و ...)

ج: قارچكشهای سیستمیك( تركیبات بنزیمیدازول، تیوفانات، اكساتیین، تركیبات آلی فسفره، آنتی بیوتیكها و...)
طبقه بندی: شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی، 
برچسب ها: روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی، شناسائی علائم بیماریهای گیاهی، طبقه بندی بیماریهای گیاهی،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه