تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی(2)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 12 بهمن 1388
بررسی بر چند بیماری رایج در گیاهان دارویی و...

بیماری های رایج گیاه كدو داروئی
     (  Cucurbita pepo var. stryaca )

1- بیماری سفیدك سطحی كدو داروئی( (Powdery mildew of  Squash

    اولین علائم بیماری بصورت لكه‌های سفید‌رنگ روی برگها و ساقه‌ها تشكیل‌شده و بتدریج سطح آنها را گرد سفید‌رنگی فرا می‌گیرد و با افزایش سطح لكه‌ها تقریباً تمامی سطح برگها و ساقه‌های گیاه را در مدت كوتاهی پوشش سفید رنگ مایل به خاكستری قارچ می‌پوشاند.

    برگهای مبتلا به سفیدك، خشك و شكننده شده و حاشیه آنها حالت نكروزه پیدا می‌كند و قهوه‌ای رنگ می‌شود. میوه‌های گیاه مبتلا به بیماری سفیدك كوچك باقی می‌ماند و تغییر شكل پیدا كرده و اكثرا دچار آفتاب سوختگی می‌گردند. عامل بیماری Sphaerotheca fuliginea می‌باشد.

nمبارزه:

گل گوگرد به صورت گردپاشی، تریادیمنول، میلكورب سوپر، الوزال و  nimrod

 

2- بیماری سفیدك داخلی( Downy mildew)

nاولین علائم بصورت موزائیك با حاشیه نامشخص روی برگها دیده می‌شود. بزودی لكه‌ها كاملاً مشخص می‌شوند. لكه‌ها نامنظم و زردرنگ بوده كه به رگبرگ‌های سطح رویی برگ محدود می‌شوند. در سطح زیری این لكه‌ها و در هوای مرطوب یك پوشش خاكستری مایل به بنفش مشاهده می‌شود. معمولاً ابتدا برگهای مركزی مورد حمله قرار می‌گیرند و بعد از آن برگهای دیگر، تا اینكه كل گیاه پژمرده و ضعیف می‌شود. میوههای بوته‌های آلوده كوچك بوده و به تعداد كم تشكیل می‌شوند. عامل بیماریPseudopernospora cubensis  میباشد.

 

nبرای مبارزه می‌توان از قارچكش‌هائی مثل مانكوزب و زینب استفاده كرد البته این قارچكشها خاصیت پیشگیری داشته و قادر به ریشه‌كن كردن بیماری پس از استقرار نیستند. برای جلوگیری از گسترده شدن هرچه بیشتر بیماری باید بوته‌های آلوده را از مزرعه خارج كرد.

 

3- بیماری ناشی ازقارچ  Botrytis sp.

    روی گلها و میوه‌های كوچك آلودگی ایجاد می‌شود در گلهای آلوده گلبرگها قهوه‌ای شده و حالت كپك‌زدگی پیدا می‌كنند. در این حالت گلها و میوه‌ها جدا شده و ممكن است در روی برگهای پائین‌تر و یا در سطح زمین بیفتند. روی میوه‌های تازه تشكیل شده نیز لكه‌های قهوه‌ای روشن متمایل به قرمز كه دارای حاشیه مشخصی از بافت سالم هستند تشكیل می‌گردد.

 

4- بیماری لكه‌برگی كدوی داروئی

    عامل بیماری قارچ Alternaria alternata می باشد. این گونه به فراوانی از روی لكه‌های نكروزه قهوه‌ای روشن و نیز همراه قارچهای بیماریزای دیگر از روی گیاه كدوی داروئی جدا گردید.

 

5- پوسیدگی فوزاریومی ریشه كدو:

    عامل بیماری قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbita. میباشد. بیشترین خسارت این بیماری در زمان جوانه‌زدن بذر ایجاد می‌شود بدین‌ترتیب كه این قارچ موجب پوسیدگی ریشه گیاه تازه جوانه‌زده می‌گردد. بدین صورت كه بافت ریشه از سفید تا كرم و بتدریج قهوه‌ای تا كاملاً سیاه رنگ شده و ریشه‌های موئین از بین می‌روند این بیماری از بیماریهای بذر زاد كدو می‌باشد. كدوی داروئی در تمام مراحل رشد نسبت به این قارچ حساس است. در قسمت هوائی طوقه ابتدا حالت پژمردگی دیده می‌شود و حاشیه برگها به سمت روی برگ برگشته و از ناحیه دمبرگ به سمت پائین بوته آویزان می‌گردند و در حالت پیشرفته قسمت هوائی زرد و خشك می‌شود.

 

nبهترین راه كنترل و پیشگیری بیماری، ضدعفونی بذور با تركیبات جیوه یا قارچكشهای سیستمیك مثل كاربندازیم می‌باشد.

بیماری بوته میری گیاه مریم‌گلی (S. sclazea )

     قارچ  Fusarium solaniموجب بروز بوته میری در گیاه مریم‌گلی
 (S. sclazea) در مزرعه می‌شود. این قارچ روی مریم‌گلی موجب پژمردگی ناگهانی در اواسط فصل میشود. علائم تفكیك كننده این بیماری از بیماری پژمردگی آوندها این است كه در قسمت قاعده ساقه گیاه، پوست قهوه‌ای تیره شده و می‌پوسد قسمتهای زیرزمینی نیز تخریب می‌شوند. اغلب اوقات این قسمتهای ریشه مورد هجوم حشرات یا دیگر قارچها قرار می‌گیرند.

بیماری سفیدك سطحی گیاه گشنیز
 (Powdery mildew of coriander )

    این بیماری بسرعت روی اندامهای مختلف هوائی گسترش پیداكرده و ظهورگل و میوه را به تأخیر می‌اندازد. علائم بیماری روی كلیه اندامهای هوائی مشاهده شده كه به صورت لكه‌های سفید زیر برگ بوده و در سطح بالائی برگ تغییر كلی بصورت رنگ‌پریدگی و زردشدن مشاهده می‌شود. محل‌های آلوده بافت برگ بتدریج قهوه‌ای شده و در نهایت برگها مرده و میریزند. قارچ عامل بیماری همچنان به ساقه و میوه حمله كرده و بصورت پوشش سفیدرنگی روی میوه و ساقه (شدت بیماری روی میوه بیشتر از ساقه است) دیده میشود. محلهای آلوده بافت برگ بتدریج قهوه‌ای شده و در نهایت برگها نكروزه شده و میریزند. قارچ عامل بیماری Leveillula umbelliferarum می‌باشد.

بیماری بوته میری گیاه ( Solanum laciniatum )

    عامل بیماری قارچ  Fusarium solaniمیباشد. این گیاه در اواسط فصل رشد در مرحله قبل از گلدهی و زمان گلدهی ناگهان پژمردگی پیدا كرده و سبز و خشك می‌شود در ناحیه طوقه گیاه كاملاً قهوه‌ای شده و آوندها به رنگ قهوه‌ای و سیاه تبدیل می‌شوند، ریشه گیاه آلوده بشدت آسیب‌دیده و حالت طبیعی خود را از دست داده و ریشه‌های فرعی و اصلی تقریباً از بین می‌روند و گیاه بتدریج زرد شده می‌میرد.

بیماری‌های گیاه نعناع فلفلی( Mentha piperita )

1- بیماری ویروسی پژمردگی لكه‌ای(Spotted Wilt Virus)

     عامل بیماری ویروسهای Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV) و
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)
می‌باشند. این دو عامل توسط 5 گونه تریپس منتقل می‌شوند از جمله ترپیس پیاز و گل. شدیدترین علائم روی نشاءهایی كه تازه كشت شده مشاهده می‌شود و در سالهای بعد بیماری ناپدید می‌شود. در ابتدا، نوك و حاشیه برگچه‌ها زرد می‌شود به تدریج علائم بیماری به سمت پایین بوته حركت می‌كند. مناطق زرد شده روی برگ‌ها به تدریج نكروز شده و موجب مرگ برگها شده و در نهایت بخشی از بوته در بالای سطح زمین از بین می‌رود. گاهی نیز لكه‌های حلقوی روی برگچه‌ها مشاهده می‌شود.

 

nكنترل زراعی:

1- بوته‌ها در خزانه و قبل از انتقال از حیث عاری بودن از ویروس آزمایش شوند.

2- مزرعه مادری توسط تكثیركنندگان از جهت ویروس تست شود و در گلخانه‌ها نیز تریپس كنترل گردد.

2- بیماری شانكر و زوال استولون
(Stolon Decay and Canker)

    عامل زوال استولونها قارچ Fusarium solani و عامل بیماری شانكر استولون، قارچ Rhizoctonia solani می‌باشد. ریشه‌ها و ریزوم‌ها و ساقه‌های زیرزمینی به رنگ قهوه‌ای یا سیاه درآمده و به تدریج این مناطق می‌پوسند. ایستادگی بوته‌ها ممكن است به شدت كاهش یابد.

 

كنترل زراعی:

nانجام شخم در پاییز

nدر ابتدای بهار، در مكانهایی كه آب برای مدت زیادی در آنجا جمع می‌شود شخم موجب استقرار خوب شاخه‌های جدید قبل از اینكه ریزوم‌ها و ساقه‌های رونده مادری كاملاً بپوسند، خواهند شد.

3- بیماری پوسیدگی سیاه‌ ساقه(Black Stem Rot)

    عامل بیماری قارچ (P.menthae) Phoma strasseri می‌باشد كه اغلب در آب و هوای سرد و مرطوب فعال‌تر است. شانكرهای قهوه‌ای تیره یا سیاه روی ساقه‌ها یا ریزوم‌ها اغلب در محل اتصال و یا انتهای شاخه‌ها مشاهده می‌شود. شانكرها ممكن است موجب از بین رفتن حلقه‌ای روی ساقه شده و موجب شوند كه قسمت‌های گیاه در بالای محل آلوده پژمرده شده و از بین برود.
طبقه بندی: شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی، 
برچسب ها: بیماری سفیدك سطحی گیاه گشنیز، بیماری لكه‌برگی كدوی داروئی، بیماری ناشی ازقارچ Botrytis sp.، بیماری سفیدك داخلی( Downy mildew)، بیماری های رایج گیاه كدو داروئی، بیماری بوته میری گیاه، بیماری ویروسی پژمردگی لكه‌ای،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه