تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی(3)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 26 فروردین 1390
بررسی بیماری های رایج چند گیاه دارویی مانند جین سنگ و نعنا و...

بیماری های گیاهان دارویی بخش 3

- بیماری سفیدك سطحی(Powdery mildew)

    میزبانها دو گونه M. spicata و M. piperita می‌باشند. عامل بیماری قارچ Erysiphe cichoracearum می‌باشد كه روی نعناع، كاه و كلش برخی میزبانهای وحشی زمستانگذرانی می‌كند. بیماری روی پپرمینت به ندرت نیاز به كنترل پیدا می‌كند اما روی اسپرمینت موجب خسارت بیشتری می‌شود. در این بیماری برگ‌ها زرد شده و می‌ریزند.

مبارزه

    شخم خوب به نحوی كه تمامی بقایای گیاهی زیر خاك قرار بگیرد موجب كاهش شدت و توسعه بیماری می‌شود. استفاده از گوگرد وتابل،
 
Kaligreen (بیكربنات پتاسیم 82 درصد) به مقدار 3 – 5/52 پوند بر ایكر.


5- نماتد ریشه (Root Nematode)

    عامل بیماری نماتد Longidorus elongatus می‌باشد. علائم بیماری در قسمت‌های گیاه مشابه خسارت نماتد مولد زخم (root - lesion) است اما روی ریشه‌ها زخم مشاهده نمی‌شود. در مزرعه لكه‌هایی با گیاهان پژمرده با رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز و سیستم ریشه‌ای ضعیف و كوتاه مشاهده می‌گردد. در نزدیكی و یا در روی ریشه‌ ممكن است نماتدهایی شبیه نخهای باریك پیچ‌خورده مشاهده شوند.


6- نماتد مولد زخم(Root lesion Nematode)

    عامل بیماری نماتد Pratylenchus penetrans می‌باشد كه در خاك به سر می‌برد و با تحت تأثیر قرار دادن سیستم ریشه موجب زوال گیاه می‌شود. مهم‌ترین نقش این نماتد، افزایش خسارت و شدت پژمردگی ورتیسیلیومی در پپرمینت و اسپرمینت است. همچنین می‌تواند موجب كاهش مقاومت انواع واریته‌های نعناع به سرمای زمستانه گردد. پژمردگی شدید، برگهای سبز مایل به قرمز و سیستم ریشه‌ای كوتاه و ضعیف از علائم بیماری در گیاه می‌باشد ریشه و ریزوم‌ها دارای زخمهای كوچك قهوه‌ای مایل به قرمز هستند كه در صورت آلودگی شدید به یكدیگر متصل می‌گردند.


كنترل نماتدها:

1- از نشاء‌های سالم و عاری از آلودگی استفاده شود.

2- تدخین خاك قبل از كاشت نشاء با Telone II به میزان 36 – 9 گالن برایكر

3- كاربرد نماتدكش Vydale L به میزان 5/1-5/0 گالن برایكر در بهار

7-‌ پژمردگی ورتیسیلیومی(Verticillium wilt)

nعامل بیماری قارچ Verticillium dahliae می‌باشد در ابتدا، برگهای بالایی چروك خورده و پیچ می‌خورند برگ‌ها در قسمت‌ بالای گیاه به صورت مجتمع در‌‌می‌آیند. رشد گیاهان آلوده متوقف شده و به رنگ زرد تا قرمز و یا برنزه در می‌آیند. در ابتدا برگهای پایینی و سپس برگ‌های بخش هوایی گیاه می‌میرند.

كنترل:

1- استفاده از نشاء‌های عاری از قارچ جهت كاشت در مزرعه

2- تناوب زراعی با ذرت و یونجه

3- از كشت نعناع در مزرعه‌ای كه به شدت آلوده است جلوگیری شود

4- سوزاندن مزرعه وقتی كه اولین علائم بیماری در مزرعه مشاهده شد آغاز شود.

8- بیماری زنگ قهوهای (Rust)

nعامل بیماری قارچ Puccinia menthae می‌باشد كه بر روی بقایای نعناع و نعناعهای وحشی زمستانگذرانی می‌كند. ابتدا جوشهای مدور و قهوه‌ای در سطح زیری برگ مشاهده می‌شود كه به دنبال آن برگ زرد شده و می‌ریزد. متورم شدن شاخه‌ها و زیاد شدن فاصله میان گره‌ها دلالت برسیستمیك شدن قارچ دارد.چ

كنترل:

    سوزاندن با گازپروپان در بهار (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت). پس از سوزاندن در بهار و وقتی كه شاخه‌های نعناع به ارتفاع 3-1 اینچ رسید، مزرعه باید به عمق 3 اینچ و یا بیشتر شخم بخورد. برداشت با فواصل كم و برداشت زود هنگام، استفاده از تركیبات Chlorothalonil


9- بیماری سوختگی برگی(Leaf blight )

عامل بیماری قارچ Cephalosporium sp. می‌باشد.این قارچ از طریق زخم‌های سطح برگ كه توسط زنگ‌ها، حشرات و یا صدمات مكانیكی ایجاد شده موجب آلودگی برگها می‌شود. لكه‌های نامنظم سیاه روی برگ‌ها به سرعت به یكدیگر متصل شده و موجب مرگ آنها می‌گردد. بیماری به سرعت در هوای سرد و مرطوب گسترش پیدا كرده موجب ریزش شدید برگها می‌شود.

كنترل بیماری:

    به حداقل رسانیدن زخمهای مكانیكی به محصول

   كنترل حشرات وقتی كه در سطح و یا بالای آستانه زیان اقتصادی باشند

   كنترل زنگ‌ها

10- بیماری آنتراكنوز

n عامل این بیماری قارچ Sphaceloma mentha می‌باشد. در این بیماری لكه‌های كوچك، آفتاب سوخته و قهوه‌ای در سطح زیرین برگ‌ها، ساقه‌ها و ساقه‌های رونده گیاه مشاهده می‌شود. این لكه‌ها به تدریج رشد كرده بزرگ میشوند و به فرم ضایعات بیضوی شكل با مركز خاكستری و حاشیة قرمز متمایل به قهوه‌ای درمیآیند. هنگامی كه این ضایعات زیاد می‌شوند و لكه‌ها بهم می‌پیوندند ریزش برگ‌ها دیده می‌شود و یا خوردگی‌های عمیقی در ساقه بوجود می‌آیند كه باعث شكاف خوردن ساقه خواهند شد. قارچ در بقایای گیاهی زمستان‌گذرانی می كند بنابراین شخم‌زدن زمین و مدفون كردن بقایای گیاهی مانع پدیدار شدن بیماری در فصل آینده خواهد شد.

بیماری سفیدك سطحی گیاه ترخون
(Artemisia dracunculus)

    عامل بیماری قارچ Erysiphe artemisiae  می‌باشد. بیماری بصورت پوشش سفید نمدی در دو سطح برگ و همچنین روی ساقه ظاهر شده و بوته‌ها در اثر شدت بیماری زرد می‌شوند. از بین‌بردن بقایای گیاهان و علفهای هرز مزرعه و سمپاشی با سموم گوگردی در كنترل بیماری مؤثر است.

بیماری‌های گیاه رازك(Humulus lupulus L. )

1- بیماری سفیدك داخلی( Downy mildew )

    عامل بیماری قارچ Pseudoperonospora humuli می‌باشد. در جوانه‌های بیمار كوتولگی و كم‌رشدی و شكنندگی بوجود می‌آید و رنگ آنها از جوانه‌های سالم روشن‌تر خواهد بود. برگ‌ها اغلب بد شكل شده و پیچیدگی پیدا می‌كنند. این جوانه‌ها توانائی‌ رشد و توسعه خود را از دست می‌دهند. جوانه‌های بیمار باید سریعاً بریده شده و در خاك مدفون شوند. گلها هنگامی كه شكوفا می‌شوند در آب و هوای مرطوب تحت تأثیر این بیماری قرار می‌گیرند. میوه‌ها نیز رشدشان متوقف شده و به رنگ قهوه‌ای تیره در می‌آیند و كاملاًُ فاسد شده و از بین می‌روند.


2- بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی

    علائم بیماری شامل زردشدن رگبرگهای برگ و پژمردگی برگ‌هاست. ممكن است بیماری فقط در یك سمت برگ باعث پژمردگی شود. شدت بیماری از یكسال تا سال‌های دیگر ممكن است متفاوت باشد كه بستگی به واریته گیاه و نژاد قارچ عامل بیماری دارد. گیاهانی كه در این سال علائم بیماری را نشان می‌دهند ممكن است در سال آینده كاملاً سالم بنظر برسند. در مورد این بیماری روشهای كنترل مؤثری وجود ندارد و قارچ برای چندین سال در خاك می‌تواند زیست كند.

3- بیماری ویروسی گیاه رازك

    علائم بیماری ویروسی با تغییرات شرایط محیطی تغییر می‌كند. ممكن است ویروس باعث پیچیدگی برگ‌ها و رگبرگ‌های راس گیاه شود. با ورود ویروس گیاه دچار پژمردگی شده و لكه‌های زرد روی برگ‌ها ایجاد می‌شود از علائم دیگر بیماری كوتولگی، ضعف گیاه، اختلال در رشد و پژمردگی گلها می‌باشد. برای گیاه بیمار درمانی وجود نداشته و گیاهانی كه بشدت دچار بیماری شده‌اند باید نابود شوند. ریزوم‌های تهیه شده از مؤسسات كشاروزی قابل اطمینان، مشكلات و بیماری‌های ویروسی كمتری خواهند داشت.

بیماری بلایت باكتریائی در گیاه شمعدانی و شمعدانی عطری

nعامل بیماری باكتری Xanthomonas campestris pv pelargonii می‌باشد و میزبان آن Pelargonium, Geranium spp  ذكر شده‌اند. این بیماری در گلخانه‌ها توسط مگس سفید منتقل می‌شود. سلول‌های باكتری موجود در برگ ممكن است به سیستم آوندی گیاه نیز راه‌یابند. در ابتدا لكه برگی بصورت ضایعات آفتاب سوخته و گرد و كوچك در زیر برگ ایجاد می‌شود كه به تدریج رنگ لكه‌ها قهوه‌ای شده و ممكن است بوسیلة هاله‌ای زردرنگ احاطه شوند در نهایت برگ‌ها پژمرده شده و می‌میرند. دومین علائم بیماری بر روی برگ شامل پژمردگی كناره‌های برگ و ایجاد ضایعات V شكل و زردرنگ در میان رگبرگ‌هاست. رگه‌های سیاه رنگ در طول رگبرگها توسعه یافته و به سمت پایین و ساقه انتشار می‌یابد، بافت آوندی تغییر رنگ داده و بافت بیرونی ساقه خاكستری و یا سیاه می‌شود و سرانجام گیاه خشك می‌شود. از روشهای كنترل این بیماری نابودی گیاهان آلوده و استریلیزه كردن خاك است و در گلخانه‌ها هم كنترل مگس سفید مؤثر می‌باشد.

بیماری‌های رایج در گیاه جین‌سنگ (Panax ginseng )


1- بیماری سوختگی برگی آلترناریایی

    عامل بیماری Alternaria panax سبب ریزش برگها می‌شود. اگر ریشه‌ها مبتلا شوند گیاه پوسیده شده و می‌افتد. علائم بیماری به صورت زخم‌هایی در ساقه، لكه‌هایی روی برگ و سوختگی ظاهر می‌شود. زخم‌های ساقه در نزدیكی سطح خاك توسعه یافته، به رنگ قهوه‌ای روشن تا تیره بوده و گاهی دور تا دور ساقه را احاطه می‌كند. لكه‌های برگها قهوه‌ای مایل به زرد تا قهوه‌ای بوده و معمولاً به صورت دوایر متحد‌المركز و یا حلقه‌هایی با هاله زردرنگ می‌باشند.

مبارزه: جهت پیشگیری از بروز سوختگی برگ آلترناریایی باید از مرطوب ماندن شاخ و برگ بوته‌ها تا حد امكان خودداری شود. در هنگام مشاهده علائم بیماری، تمام شاخ و برگهای آلوده را جمع‌آوری و منهدم كرد. برای پیشگیری از گسترش بیماری از سم «رووال» و نیز «الیت» به صورت تناوب 14 روزه استفاده می‌شود. بطور كلی قارچ‌كش‌هایی كه برای پیشگیری سوختگی آلترناریایی استفاده می‌شوند شامل: سولفات مس، دیتان 45M  یا مانزات200 می باشند.

2- بیماری سوختگی فیتوفترایی برگ و پوسیدگی ریشه

    بیماری مهلكی است كه سبب سوختگی برگ و پوسیدگی ریشه می‌شود. قارچ عامل بیماری Phytophthora cactorum می‌باشد. علائم بیماری به صورت زخم‌های حاوی آب بر روی سطح برگ بروز می‌كند. این زخم‌ها به تدریج به رنگ قهوه‌ای درآمده و خشك می‌شوند. در طول مدت بارندگی به سرعت گسترش یافته و منتشر می‌شود و نتیجه آن ایجاد سوختگی در شاخ و برگهاست. اولین نشانه‌های بیماری به صورت پژمردگی گیاه بروز می‌كند. ریشه‌های مبتلا شده به رنگ قهوه‌ای درآمده و قسمت‌های داخلی آوند‌ها تیره رنگ می‌شوند. در مراحل بعدی، ریشه نرم و فاسد شده و در نهایت متلاشی می‌شود.

پیشگیری:

    از كشت جین‌سنگ در زمین‌هایی با قابلیت زهكشی نامطلوب، خاكهای رسی سنگین و خاكهای كم‌عمق خودداری نمود. یكی از روش‌های شناخته شده، استریل كردن بسترهای كاشت با محلول‌ فرمالدئید است. برای مبارزه از دو قارچ‌كش «الین» و «ریدومیل‌گولد» استفاده می‌شود.

3- بیماری بوته‌میری

    هنگامی كه این بیماری در بستر كشت بروز می‌كند علائم آن به صورت فاسد شدن و پژمردگی اندامهای هوائی ظاهر می‌شود. گیاهان ممكن است بیفتند و گیاه بیمار می‌میرد. قارچ عامل بیماری در خاك زندگی كرده و در شرایطی كه زهكشی زمین مطلوب نباشد یا اینكه تهویه هوا به خوبی صورت نگیرد شروع به فعالیت می‌كند. در صورتی كه امكال استریل كردن خاك موجود باشد باید قبل از كشت، خاك بستر را با محلول فرمالدئید ضدعفونی كرد.


4-  بیماری ناشی از زنگ‌ها

   قارچ عامل بیماری به گیاهان مسن حمله می‌كند. بر روی گیاهان بیمار لكه‌های قهوه‌ای مایل به قرمز دیده می‌شود كه معمولاً زیاد عمیق نمی‌باشند و به صورت سطحی باقی می‌مانند، ریشه‌های موئی كه از گیاهچه خارج شده‌اند از بین می روند و ریشه اصلی نیز متورم شده و كوتاه باقی می ماند. خاكهای قلیایی جهت ایجاد مقاومت در برابر این بیماری مطلوب می‌باشند.

ادامه در بخش4


طبقه بندی: شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی، 
برچسب ها: بیماری بوته‌میری، بیماری‌های رایج در گیاه جین‌سنگ، بیماری‌های گیاه رازك، كنترل زنگ‌ها، كنترل نماتدها، آلترناریایی، بیماری سوختگی برگی، بیماری ناشی از زنگ‌ها، زنگ، بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی، بیماری سفیدك داخلی، Downy mildew، بیماری آنتراكنوز، Leaf blight، نماتدها، نماتد مولد زخم، Root lesion Nematode، Root Nematode، نماتد ریشه،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه