تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی(4)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1389
بررسی انواع پوسیدگی ها وبیماریهای رایج در گیاه سنبل ختائی و گلرنگ و زیره سیاه وگل انگشتانه و...

پوسیدگی‌ها

دو نوع پوسیدگی در جین‌سنگ تظاهر می‌كند:

الف- پوسیدگی ریشه: ریشه و ساقه هر دو مبتلا می‌شوند. آثاری در اندامهای هوائی دیده نمی‌شود، بافت ریشه‌های آلوده، نرم و شكننده شده و به سرعت می‌پوسند. لكه‌های سیاه روی ساقه و ریشه‌ها ظاهر می‌شوند. این بیماری نیز همانند سایر بیماری‌ها در شرایط زهكشی نامناسب خاك و تهویه نامطلوب بروز می‌كند. راه مناسب مبارزه با این بیماری، جمع‌آوری و سوزاندن كلیه گیاهانی است كه آلوده می‌باشند و نیز ضدعفونی خاك با محلول سولفات مس همانند روش مبارزه با قارچ فیتوفترا می‌باشد.

ب- پوسیدگی سیاه ریشه : ممكن است این بیماری هنگام استفاده از خاك لومی جنگل كه جهت تهیه بستر كشت بكار می رود بروز كند. توسعه این بیماری در طول فصل رشد به كندی صورت می‌گیرد. این قارچ فقط به ریشه‌ها حمله می‌كند. اغلب در فصل بهار در ریشه‌های گیاه لكه‌های سیاه رنگی دیده می‌شود كه به تدریج گسترش یافته و ریشه‌ای پر از دوده بوجود می‌آید.

بیماریهای رایج در گیاه سنبل ختائی

1- بیماری ناشی از قارچ . Penicillium spp:

    گونه‌های مختلف Penicillium بعنوان عامل پوسیدگی میوه، غده و بذر شناخته شده‌اند ولی اكثراً ساپروفیت می‌باشند. بعضی از گونه‌ها پارازیت انباری بوده و باعث فساد میوه‌جات می‌گردند، تعدادی از گونه‌های این قارچ از بذور مختلف شامل گلرنگ، سنبل ختایی، گشنیز و ....جدا شده اند. تعدادی از گونه‌های جدا شده موجب رنگ پریدگی، كپك‌زدگی و مرگ جنین بذر می‌گردند.

 

2- بیماری ناشی از قارچ Aspergillus spp.:

    گونه‌های جنس Aspergillus فراوان بوده و از آلوده‌كننده‌های معمولی بذور هستند. هرچند برخی از گونه‌های این جنس حالت ساپروفیتی داشته ولی بر حسب منابع موجود برخی از گونه‌ها با ترشح میكوتوكسین اثرات محدود كننده در تندش بذر و قوه نامیه آن دارند و در مواردی باعث پوسیدگی بذر Seed rot می‌گردند.

 

3- بیماری ناشی از قارچ  Alternaria alternata:

    این گونه بر روی بذور گیاهان داروئی بفراوانی رشد كرده و در مورد گشنیز و سنبل‌ختائی بذور آلوده جوانه نمی‌زنند.

مرگ گیاهچه گیاه شابیزك( Atropa belladonna )

   این بیماری روی گیاه شابیزك در مرحله سبز شدن و دو برگی گیاه در گلخانه روی می‌دهد، و بدین ترتیب تعداد زیادی از نشاء‌ها در طوقه پژمردگی نشان داده و با قهوه‌ای شدن ساقه، گیاه افتاده و به تدریج از بین می‌رود. عامل بیماری قارچ F. solani می‌باشد.

بیماری های گیاه گلرنگ(Carthamus)

1- بیماری سفیدك سطحی گلرنگ(Powdery mildew of safflower )

    علائم بیماری بصورت لكه‌های سفید‌رنگی بر روی برگها شروع شده كه پس از گذشت 7 تا 10 روز كلیه قسمتهای گیاه را فراگرفته و پوشش سفیدرنگی اندامهای (برگ، ساقه، قوزه) را می‌پوشاند. این بیماری از اوائل تابستان در مزرعه مشاهده می‌گردد و تا زمان برداشت باقی می‌ماند. عامل بیماری Leveillula compositearum تشخیص داده است.

nمبارزه

    استفاده از ارقام مقاوم، از بین بردن بقایای آلوده گیاهی و مبارزه شیمیائی. برای مبارزه شیمیائی می‌توان از تركیباتی مثل گوگرد و كاراتان (دینوكاپ) به محض مشاهده علائم بیماری به نسبت یك در هزار استفاده كرد و عملیات سمپاشی را باید به فواصل یك هفته، تا كنترل كامل بیماری تكرار نمود.

2-  بوته میری گلرنگ

   عامل بیماری قارچ Fusarium moniliforme میباشد. گیاهان بیمار نسبت به سایر گیاهان كوتاهتر بوده و شاخه‌های فرعی كمتری دارند یا اصلاً فاقد شاخه فرعی می‌باشند. برگها زرد متمایل به قهوه‌ای و بتدریج از قاعده بوته شروع به ریزش نموده و ساقه عریان باقی می‌ماند در مواردی گیاهان یكباره عریان و زرد می‌شوند ریشه‌های بوته‌های بیمار عموماً ضعیف و فاقد ریشه‌های فرعی بوده و دارای لكه‌های نكروزه می‌باشند، بوته‌های آلوده براحتی از زمین خارج می‌گردند. گیاهچه‌ها دچار پژمردگی ناشی از كلروز كامل ریشه بوده و نهایتاً بوته ‌میری حاصل می‌شود، با گرم شدن هوا بر شدت بیماری افزوده می‌گردد.

بیماری بوته‌میری زیرة سبز(Cuminum cyminum L.)

    شروع حمله قارچ عامل بیماری به گیاه معمولاً بعد از سرما و یخبندان زمستانی است كه غالباً در فروردین ماه صورت می‌گیرد سرعت پیشرفت و فعالیت قارچ بسته به شرایط محیط و موقعیت گیاه فرق می‌كند. در این بیماری ابتدا رنگ طوقه به قهوه‌ای متمایل می‌شود. بعداً طوقه كمی تیره شده و با رشد قارچ عامل بیماری و پیشرفت آن در نسج گیاه كم‌كم بوته پژمرده شده و قبل از به‌ گل‌نشستن می‌خشكد. كوتولگی و زردی بوته‌ها نیز از نشانه‌های بیماری است. عامل بیماری قارچ Fusarium oxysporum f.sp.cumini است كه از طریق ریشه، آوندهای چوبی گیاه را مورد حمله قرار داده و در نتیجه پژمردگی ایجاد می‌كند. ضدعفونی بذر تاثیری در جلوگیری از بیماری بوته‌میری زیره ندارد و برای پیشگیری توصیه‌های زراعی زیر بیان شده است:

 

1- از كاشت متوالی زیره در یك مزرعه باید خودداری گردد و به برقراری تناوب صحیح مبادرت شود.

2- بعد از برداشت محصول بقایای زیره اعم از ریشه، ساقه و برگ را جمع‌آوری و در خارج از مزرعه بسوزانند تا از شدت آلودگی سال بعد كم شود.

3- اگر در یك مزرعه سالم چند بوته آلوده دیده شد بلافاصله نسبت به كندن و سوزاندن آنها اقدام نمایند تا از ایجاد كانون بیماری برای سال بعد جلوگیری بعمل آید.

4- از بكار بردن وسائل كشاورزی كه قبلاً در مزارع آلوده استفاده شده‌اند در مزارع سالم خودداری نمایند مگر اینكه وسائل با آب شسته شوند و با آب آهك غلیظ ضدعفونی شوند.

بیماری های گیاه زیره سیاه( Carum carvi)

1- بوته‌ میری زیره سیاه

    عامل بیماری قارچ Rhizoctonia solani میباشد. علائم بیماری بصورت كندی رشد، زردی و نهایتاً خشك‌شدن كامل گیاه بوده و ریشه تقریباً پوسیده شده و آوندها قهوه‌ای رنگ می‌شوند. علائم بیماری نظیر زردی جوانه‌ها، كندی رشد و نهایتاً خشكیدگی گیاه ظاهرمی شود.

2- نماتد مولد غده ریشه زیره‌سیاه
 (
The root knot nematod on caraway)

    عامل بیماری نماتد Meloidogyn javanica  میباشد. علائم  این بیماری عبارتند از: تقلیل رشد گیاه و كمی تعداد برگ كه اغلب كوچك و سبز كمرنگ مایل به زرد بوده و در هوای گرم شروع به پژمردن می‌كنند، شكوفه‌ها و میوه‌ها یا اصلاً تولید نمی‌شوند و یا كوچك و نامرغوبند، گیاهان بیمار معمولاً تمام طول فصل زنده می‌مانند و بندرت می‌میرند. ریشه‌های آلوده در نقطه حمله برجسته شده و تبدیل به گالهای مشخص می شوند ممكن است گالهای زیادی در امتداد یك ریشه تولید شده و ریشه ناهموار و گرزی ‌شود، رشد ریشه آلوده بشدت كم می‌شود و اغلب اوقات بخصوص در اواخر فصل زراعی قسمت عمده‌ای از ریشه می‌پوسد.

 

   برای مبارزه علیه نماتدهای مولد غده ریشه روشهای مختلف مانند استفاده از واریته‌های مقاوم، انجام عملیات بهداشتی نظیر تمیزكردن ماشین‌آلات و ادوات كشاورزی،‌ جلوگیری از ورود نماتد به مزرعه همراه با نهالها، بذرها، جعبه‌های آلوده و.... غرقاب كردن زمین برای مدت چند ماه استفاده از گرما برای خاك و بذور در گلخانه، كشت گیاهان تله و سپس شخم زمین، رعایت آیش و تناوب.

     مبارزه شیمیایی با استفاده از نماتد كشهای تدخینی (Fumigants) مؤثرترین روش مبارزه علیه این نماتد می‌باشد، بدین منظور می‌توان از سموم نماتدكش (Nematocide)  شامل كلروپیكرین، متیل‌بروماید، بازامید، Vorlex, Vapam, Mylone, E.D.B جهت ضدعفونی خاك قبل از كشت استفاده كرد. نماتدكش‌هایی نظیر نماگون و Zinophos كه فراریت كمی دارند قبل و بعد از كشت قابل استفاده می‌باشند.

3- بیماری سفیدك سطحی زیره سیاه
 ( Powdery mildew of caraway )

   علائم بیماری بصورت پوشش سفید مایل به خاكستری روی اندامهای مختلف گیاه از جمله برگ، ساقه و میوه مشاهده می‌شود. پس از بررسی بیماری بر روی گیاه زیره‌سیاه، فرم غیرجنسی قارچ عامل بیماری Oidiopsis sp تشخیص داده شد. لذا با توجه به فرم غیر جنسی و تعداد آسكوسپورهای آن فرم جنسی مذكور نیزLeveillula sp.  می‌باشد.

بیماریهای گیاه گل انگشتانه ( Digitalis lanata )

1- بیماری ناشی از قارچ  : Embellisia sp.

    رنگ كلنی قارچ ابتدا سبز كمرنگ و سپس به رنگ زیتونی مبدل می‌گردد. رنگ میسلیوم قهوه‌ای روشن است در این قارچ كلامیدوسپور به فراوانی دیده می‌شود و غالباً بصورت زنجیره‌ای بین سلولهای هیف قرار گرفته و به رنگ قهوه‌ای می‌باشند. این قارچ از روی بذور گیاه گل‌انگشتانه (D. Lanata) جدا شد.

 

2- مرگ گیاهچه ناشی از قارچ  Fusarium culmorum :

   قارچ مزبور باعث پوسیدگی سطحی و موجب سوختگی قبل از جوانه‌زنی و همچنین بلایت نشاء‌ها، پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت خوشه‌گندم، چاودار، یولاف و جو می‌شود. قارچ مزبور موجب مرگ گیاهچه‌های گل‌انگشتانه در مزرعه می‌شود.


         1                                                      3                         4            

                                               

                                                    علائم بیماری های گیاهی        
                                

                                                                                                                       همواره موفق باشید
طبقه بندی: شناسایی و كنترل بیماریهای گیاهان داروئی، 
برچسب ها: بیماریهای رایج در گیاه سنبل ختائی، بیماری های رایج گلرنگ، بیماریهای گیاه گل انگشتانه ( Digitalis lanata )، بیماری های گیاه زیره سیاه( Carum carvi)، بیماری های گیاه گلرنگ(Carthamus)، انواع پوسیدگی، بیماری های جین سنگ، Aspergillus spp، Penicillium spp، Alternaria alternata، مرگ گیاهچه گیاه شابیزك، بوته میری گلرنگ، عامل بیماری، یماری بوته‌میری زیرة سبز، بوته میری، درمان بوته میری، مرگ گیاهچه،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه