تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - روش های بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر جنگلی (12)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 آبان 1388
ادامه بخش قبل....

محاسبه حجم تولید در واحد سطح

محاسبه حجم تولید در واحد سطح که معمولا ً بر حسب هکتار می باشد به منظور برنامه ریزی بهره بری از واحد تولیدی انجام می شود برای این کار ابتدا باید تعداد گیاهان قابل بهره برداری را در واحد سطح تعیین وسپس با در نظر گرفتن متوسط مواد موثر در گیاه میزان تولید را در واحد سطح محاسبه کرد.

تعیین تعداد گیاه در واحد سطح

روش های مختلفی برای این کار وجود دارد از جمله این روش ها آمار برداری 100% و روش های دیگری مانند روش آماربرداری به روش نمونه برداری وجود دارد .

آمار برداری به روش 100%

در این روش تمام گیاهان قابل بهره بردای در کل منطقه شمارش می شود این روش در واحد های کوچک ویا زمانی اجرا می شود که تعداد درختان جنگلی قابل بهره برداری در واحد سطح بسیار کم است بدیهی است در این روش میانگین تولید در واحد سطح نسبت به روش های دیگر دقیق تر محاسبه می شود زیرا در روش های نمونه برداری میانگین برآورد شده همراه با اشتباه بوده که برای رسیدن به دقت آمار برداری قابل قبول باید تعداد بیشتری نمونه برداشته شود که در نتیجه برنامه ریزی، اجرا و محاسبات هزینه زمانی بیشتری در بر دارد.

روش آمار برداری به طریقه نمونه برداری

در این روش قسمتی از جنگل به صورت قطعات مجزا از یک دیگر(پلات) آمار برداری می شود در آمار برداری به روش نمونه برداری مسائلی از جمله مساحت قطعه نمونه یا پلات ، شکل پلات ،پیاده نمودن و آمار برداری قطعات نمونه در جنگل مطرح است که در ذیل شرح داده می شود:

1-     شکل قطعه نمونه : قطعه نمونه بایستی شکل هندسی منظمی داشته باشد که با توجه به برسی های به عمل آمده مساحت پلات ها بیشتر از 1000 متر مربع بوده و شکل دایره ای برایآنها مناسب تر است . لیکن برای پلات های کوچک تر می توان از پلات های مربعی شکل استفاده نمود.

2-    مساحت قطعه نمونه: مساحت قطعه نمونه بستگی به تعداد گیاه در واحد سطح و پراکنش آنها در عرصه جنگل دارد هرچه تعداد گیاهان قابل بهره برداری بیشتر و پراکنش آنها یکنواخت تر باشد مساحت را می توان کوچکتر انتخاب نمود ولی در جنگل های تنک و یا پراکنش نا همگن مساحت قطعه نمونه باید بیشتر انتخاب شود. تجربه نشان داده که اگر مساحت قطعه نمونه طوری انتخاب شود که به طور متوسط 10 تا 15 گیاه قابل بهره برداری در داخل آن قرار گیرد مساحت انتخاب شده مناسب است به طور کلی هر مساحتی را می توان برای قطعه نمونه انتخاب کرد ولی تعداد قطعات نمونه که باید آمار برداری شود برای دقت معین یا هزینه ثابت متفاوت خواهد بود اگر در جنگل های شمال ایران مساحت قطعات نمونه بیش از اندازه کوچک باشد احتمال دارد بعضی قطعات در داخل مناطق باز و بدون پوشش گیاهی قرار گیرد که در نتیجه موجودی آن صفر می شود .

تعداد قطعات نمونه: دو عامل در تعیین قطعات نمونه نسبت به عوامل دیگر همچون زمان ، نیروی انسانی و... موثر تر است .عامل اول هزینه در نظر گرفته شده برای آمار برداری وعامل دوم حداقل اشتباه آمار برداری که با احتمال معین برای نتیجه آمار برداری قابل قبول است در حالت اول باید روشی را انتخاب کرد که با هزینه پیش بینی شده حداقل اشتباه آمار برداری حاصل گردد و در حالت دوم دستیابی به دقت مورد نظر وبا حد اقل هزینه امکان پذیر باشد که جداگانه مورد برسی قرار می گیرد.             

محاسبه تعداد گیاهان قابل بهره برداری در واحد سطح

پس از آمار برداری در قطعات نمونه و مشخص شدن تعداد گیاه قابل بهره برداری در قطعه نمونه(پلات)، میانگین تعداد گیاهان قابل بهره برداری در پلات های آمار برداری شده از فرمول زیر نیز به دست می آید:

میانگین حسابی تعداد گیاهان قابل بهره برداری در قطعه نمونه

 تعداد بوته ی قابل بهره برداری در هر قطعه نمونه

 عداد قطعات نمونه  n

باید توجه داشت اگر قطعه نمونه در محلی قرار گرفته باشد كه گیاه قابل بهره برداری وجود نداشته باشد در جدول مربوطه در مقابل شماره این قطعه عدد صفر قرار داده می شود و به عبارت دیگر تمام قطعات نمونه ای كه داخل محدوده مورد آمار برداری قرار می گیرد ونتیجه آمار برداری برای آن مساحت تعمیم داده می شود. خواه موجودی داشته باشد یا نداشته باشد با این وجود باید در نظر گرفته و در محاسبات دخالت داده شود.

البته اگر قطعه زمینی در داخل جنگل مورد آمار برداری قرار داشته كه خالی از درخت است و مساحت آن مجزا و جزء مساحت طرح در نظر گرفته نشده است نباید قطعات نمونه ای كه در آن قطعه بدون گیاه وقابل بهره برداری قرار می گیرد به حساب آورد .

محاسبه میزان تولید در واحد سطح

پس از آن كه تعداد گیاه قابل بهره برداری در هر هكتار را به ترتیبی كه گفته شد محاسبه نمودیم با در نظر گرفتن متوسط تولید مواد موثر در هر گیاه میزان تولید در هر هكتار از فرمول زیر نیز به دست می آید:

M = V × m

M= میزان تولید در هر هكتار

m= متوسط تولید در هر گیاه

V= میانگین تعداد گیاه قابل بهره برداری در هر هكتار
طبقه بندی: تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی جنگلی، 
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه