تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر مرتعی(7)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 آبان 1388
روش اندازه گیری تولید گیاهان دارویی، تعیین تولید گیاهان دارویی ،بهره برداری وتعین وضعیت مرتع به روش اندازه گیری تولید و...

روش اندازه گیری تولید گیاهان دارویی

تولید گیاها دارویی عبارت است از اندام دارویی رشد یافته مورد نظر

اگر اندام رویشی مثل برگ یا شاخه های جوان به عنوان اندام دارویی مورد نظر باشد تولید عبارت است از رشد سال جاری آن گیاه. در این صورت گیاه را از نزدیكی كف زمین قطع كرده (به صورت طبیعی 5 تا10 سانتیمتر كف زمین قطع می كنند) و وزن می كنند سپس خشك كرده و وزن خشك آن را تعیین می كنند .

اگر اندام مورد نظر گل باشد تولید عبارت است از گل های تازه شكفته تا گل های كامل شده در این صورت گل ها را جمع كرده و آن را توزین می كنند

*(در گیاهان دارویی فقط وزن خشك را محاسبه می كنند و اگر وزن تر در جایی ذكر شد باید نصف گیاه را به عنوان  وزن مورد نظر در نظر گرفت یا درصد رطوبت ذكر می شود كه می توان میزان وزن خشك را محاسبه كرد )

تعیین تولید گیاهان دارویی

چند روش برای تعیین تولید گیاهان دارویی وجود دارد كه از آن جمله:

1-    روش قطع وتوزین

2-    روش مضاعف

روش قطع وتوزین ß برای قطع گیاهان دارویی می توان از قیچی باغبانی استفاده نموده و اندام دارویی را پس از قطع كردن وزن نموده ومشخصات آن را روی پاكتی كه اندام دارویی را ریختیم می نویسیم و نام گیاه ، تاریخ جمع آوری ، نام گونه و محل جمع آوری را مشخص می نماییم . در روش قطع وتوزین اگر پلات انداخته شده به نحوی بروی گیاهان قرار گیرد كه قسمتی از گیاه داخل پلات وقسمتی از آن خارج از پلات قرار گیرد ریشه آن چه در داخل و چه در خارج باشد فقط باید اندامی از گیاه قطع شود كه آن اندام در داخل پلات باشد .

روش دوبل یا مضاعفß در روش قطع و توزین به علت قطع گیاهان دارویی ممكن است خسارت زیاد به گیاه دارویی وارد شود برای جلوگیری از خسارت از روش نمونه گیری مضاعف یا دوبل استفاده می شود. در این روش اولین پلات را انداخته اندام های مورد نظر را قطع وتوزین می نماییم سپس پلات های دوم ، سوم ، چهارم و پنجم را انداخته بدون قطع كردن بر مبنای وزن پلات اول مقادیر اندام ها را حدس می زنند سپس پلات ششم را انداخته مجدداً قطع وتوزین می كنند تا اشتباهات ناشی از تخمین چهار پلات كم شود.

                                                                                                            بهره برداری

بهره برداری عبارت است ازبرداشت درصدی از اندام گیاه دارویی به نحوی كه به آن گیاه خسارتی وارد نشود این درصد با توجه به نوع گیاه دارویی متفاوت است اگر اندام رویشی در گیاه چند ساله مد نظر باشد نباید تمام اندام رویشی را برداشت نمود بلكه باید درصدی از اندام رویشی بر روی گیاه بماند تا با فتوسنتز وتولید ماده آلی ذخیره كافی برای رشد سال بعد گیاه انجام شود این درصد را ضریب برداشت مجاز می گویند كه معمولاً50 درصد در نظر گرفته می شود اگر اندام مورد نظر گل باشد باید به گیاه اجازه داد درصدی از گل ها تلقیح تا تضمین نسل گیاه تأ مین شود این درصد بین 50 تا 70 درصد است یعنی 30 تا 50 درصد گل ها باقی بماند برای بذر هم همینطور است .

برای تعیین بهره برداری از گیاهان دارویی از روش ارتفاع به وزن گیاه دارویی مورد نظر استفاده می كنند. در این روش كه بر اساس رابطه میزان ارتفاع و وزن گیاه دارویی تعیین می شود بدین صورت است داخل مرتع قفسی كوچك قرار می دهند تا دام نتواند گیاهان داخل آن را برداشت كند سپس تعدادی از گیاهان دارویی را قطع كرده وبه قطعات 5 یا10  سانتیمتر تقسیم نموده و وزن می كنند سپس خط كش بهره برداری را كه در یك طرف آن وزن گیاه ودر طرف دیگر قد گیاه است تهیه می نمایند با استفاده از این خط كش می توان مقدار گیاهان دارویی برداشت شده در مراتع را محاسبه كرد.

*( برای هرگونه و هر منطقه خط كش مخصوص آن منطقه و گونه مورد نیاز است)

تعین وضعیت مرتع به روش اندازه گیری تولید

در این روش تعدادی پلات به روش تصادفی در مرتع انداخته ومقدار تولید گیاهان دارویی را برحسب نوع هر گونه به روش قطع و توزین تهیه می كنیم سپس تركیب گونه ای نمونه ها را محاسبه نموده و همین عمل را در منطقه دست نخورده(نقطه شاهد یامرجع) انجام می دهند درصد وزنی گونه ها را در دو منطقه مذكور با یكدیگر محاسبه ومقایسه نموده واعداد كم تر را به عنوان تركیب گونه ای قابل قبول انتخاب می كنند. اعداد تركیب وزنی قابل قبول را جمع نموده و آن را امتیاز مربوط به نوع مراتع كه به شرح زیر است مقایسه می نمایند.

 1 – 25          ßمرتع فقیر

25 – 50         ßمرتع متوسط

50 تا 75      ß   مرتع خوب

75 تا  100   ß   مرتع عالی   

مطالب مرتبط:

روش های تولید وبهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی(بخش اول)

روش های تولید وبهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی(بخش دوم)

تولید وبهره برداری از گیاهان مرتعی (بخش سوم)

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی(بخش چهارم)

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی(بخش 5)

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی(6)

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر مرتعی(7)

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر مرتعی 8
طبقه بندی: تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی، 
برچسب ها: تعیین تولید گیاهان دارویی، بهره برداری، تعین وضعیت مرتع به روش اندازه گیری تولید، روش اندازه گیری تولید گیاهان دارویی،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه