تبلیغات
گیاهان دارویی-طب سنتی - شیمی گیاهی (بخش 6)
گیاهان دارویی-طب سنتی
وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی و خرید و فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
به فروشگاه بزرگ گیاهان دارویی و محصولات طب سنتی شفای سبز ایران خوش آمدید

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

شناسایی ترکیبات گیاهی و...

شناسایی ترکیبات گیاهی

ترکیبات گیاهی بر اساس ترکیبات شیمیایی تولید شده در آنها به دو گروه تقسیم می شوند :

متابولیت های اولیه

متابولیت های ثانویه

 متابولیت های اولیه  ßنقش غذایی دارند و برای رشد گیاه لازم هستند. مانند:اسیدهای آمینه،پلی ساکاریدها کربوهیدرات ها،پروتئین ها و... می باشند.شناسایی این ترکیبات به علت اسکلت و ساختمان خاصی که دارند آسان می باشد. مثلاً شناسایی اسید های آمینه:این ترکیبات همیشه شامل یک گروه اسیدی و یک گروه آمینی می باشند به نمونه توجه کنید:

تفاوت بین اسید های آمینه مربوط به تفاوت در R (گروه دیگر) آنها می باشد.یا شناسایی قند ها: قند ها اکثراً شش کربن دارند و از آنجا که به هر کربن  یک گروه OH متصل است به آنها پلی اول (Polyol) گویند . اگر قندها را از گیاه جدا سازند شناسایی ساختمان آنها آسان است و به کمک آزمایشات ساده بیو شیمی قابل تشخیص می باشد. بدین گونه که فروکتوز عامل کتونی دارد و گلوکز عامل آلدئیدی دارد.

è(فروکتوز و گلوکز ایزومر هم هستند یعنی فرمول شیمیایی یکسان دارند ولی فرمول گسترده آنها با هم فرق دارد . در واقع همه قند های شش کربنه اینگونه هستند و تفاوتشان با هم در نحوه قرار گرفتن OH آنهاست.)

متابولیت های ثانویه : ترکیبات خاصی که در گیاهان ساخته و ذخیره می شوند که برپیکر موجود زنده  تاثیر فیزیولوژیکی برجا می گذارد و برای درمان برخی بیماری ها کاربرد دارند. مواد مذکور در طی یک سلسله فرایندهای پیچیده بیوشیمیایی ،به مقدار بسیار کم در گیاهان ساخته می شوند.

متابولیت های ثانویه به سه دسته تقسیم می شوند: 1- آلکالوئید ها ، 2- ترکیبات فنولیک ، 3- ترپنوئیدها

آلکالوئیدها(Alkaloids): ترکیباتی هستند که نقششان در گیاه هنوز مشخص نشده و معمولاً گیاه در شرایط خاص این تر کیبات را تولید می کند و معمولاً نقش های فارماکولوژی خاصی دارند(اثر دارویی دارند) ویا به عبارت دیگر اثر فیزیولوژی از خود به جا می گذارند. این ترکیبات که ازت دار و قلیایی هستند عمدتاً از اسید های امینه ساخته می شوند.

 

ترکیبات فنولیک (Phenolic compounols):ترکیباتی هستند که دارای عامل فنول در ساختمانشان می باشند. این ترکیبات در اکثر گیاهان وجود دارند و به عنوان یک ترکیب عمومی در گیاه شناخته می شوند منشأ سنتز این ترکیبات، اسید شیکیمیک می باشد.ترکیبات فنولیک شامل: تانن ها، لیگنان ها، فلاونئیدها و مشتقات هیدروکسی سینامیک اسید می باشد.

 

ترپنوئید ها(Terpenoids): واحدهای پنج کربنه ای هستند که دو مسیر بیوسنتز در آنها وجود دارد:

استات ß موانولونات   Acetate / mevalonate                                              

گلیسرآلدئید 3- فسفات ß پیروات    Glyceraldehyde 3-phosphate / pyruvate   

 

مسیرهای متابولیکی ساخت ترکیبات گیاهی

در صفحه بعد مسیر وچرخه متابولیکی ساخت ترکیبات گیاهی نشان داده شده است همان طور که ملاحظه می شود مرکز این چرخه استیل کوانزیم A می باشد.استیل کوانزیم A خود محصول چرخه کرپس می باشد. (چرخه کرپس برای تولید انرژی به وجود می آید و طی آن دراثر فتوسنتز و به کمک یک ترکیب سه کربنه به نام اریتروز که قبلاً در گیاه وجود داشته ، گلوکز ساخته می شود  گلوکز موجود در گیاه مصرف شده و در نتیجه مصرف گلوکز انرژی(ATP) تولید می شود. این چرخه علاوه بر تولید انرژی ، استیل کوآنزیم A را نیز می سازد).

از انجا که استیل کوآنزیم A یک ترکیب دو کربنه است و می تواند انواع ترکیبات دو کربنه را به وجود آورد که یکی از آنها پیروات است ، از پیروات گلیسرات به وجود می آید. گلیسرات یک ترکیب سه کربنه است(در مسیر طی ترکیبات انجام شده برای تولید ماده جدید به تعداد کربن ها اضافه می شود) دو گلیسرات باهم ترکیب می شوند و طی آن یک ترکیب شش کربنه به نام فروکتوز را به وجود می آورند، فروکتوز به گلوکز تبدیل می شود(ایزومر هم هستند) و گلوکزها با هم نشاسته را به وجود می آورند. اینگونه است که منشأ بیوسنتز نشاسته استیل کوانزیمA  می شود.

گلیسرات ها منشأ چربی ها می شوند و برای این کار به اسیدهای چرب نیز نیاز دارند اسیدهای چرب خود از استیل کوآنزیم A ساخته می شوند.

همچنین از گلیسرات،آمینواسید ساخته می شود که خود آمینواسیدها پیش ساز پروتئین ها ، آلکالوئید ها ، ترکیبات سیانوژنیک و ترکیبات مختلف نیتروژن دار هستند. و به همین ترتیب همانطور که در شکل صفحه بعد مشاهده می شود می توان مسیر متابولیکی ترکیبات گوناگون را شناسایی کرد. 

 

 ادامه در بخش 7

  1                        4                                    8           9
 
طبقه بندی: شیمی گیاهی(Phytochemicals)، 
برچسب ها: شناسایی ترکیبات گیاهی، متابولیت های اولیه، متابولیت های ثانویه، آلکالوئیدها، Alkaloids، ترکیبات فنولیک، Phenolic compounols، ترپنوئید ها، Terpenoids،
ارسال توسط علی محمدی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
از مطالب exsirplantsراضی بودید؟

پیوند های روزانه